Fjernvarme kan også benyttes til å oppvarming av utvendige gatearealer, dette gjøres som et alternativ til å måke snø og strø glatte arealer.
Fordeler med å benytte fjernvarme til snøsmelting er:

 • Gater med snøsmelting holder seg tørre og bare gjennom vinteren
 • Rimelig alternativ til elektriske varmekabler
 • Ingen skader på brostein, benker og annet på grunn av måking
 • Redusert trafikk på gangarealer
 • Redusert slitasje på innvendige arealer da fotgjengere ikke drar med seg sand og grus inn
 • Ikke behov for arealer til lagring av snø
 • Miljøvennlig varmeleveranse basert på varmepumper


 • Snøsmelting kan leveres til et anlegg hvor det er fjernvarme på to måter. Enten som en del av en vanlig varmeleveranse eller som en egen selvstendig leveranse.
  Dersom det er kun snakk om et mindre areal hvor det er behov for snøsmelting så anbefales det at dette leveres som en del av den vanlige fjernvarmeleveransen.
  Hvis det derimot er snakk om store arealer kan snøsmelting med fjernvarme leveres som en egen selvstendig sentral. En slik installasjon er dyrere, men siden leveransen er avbrytbar får man en rimeligere tariff. At leveransen er avbrytbar betyr varmeleveransen til snøsmelting stanser dersom det ikke er nok kapasitet i fjernvarmenettet. Vanligvis har dette lite betydning for snøsmeltingsanlegg, da disse ikke benyttes på de samme tidspunktene hvor det er stort effektbehov i fjernvarmenettet.