Kontaktinformasjon

Oslofjord Varme AS er et selskap som bygger ut, eier og driver fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Sandvika-området og i Fornebu/Lysaker-området.

Addresse:

Brynsveien 2, 1338 Sandvika

Telefon:

+47 67 80 49 60

Epost:

firmapost@oslofjordvarme.no

Åpningstider:

Mandag – Fredag 08.00-15.00

Vakttelefon for driftsmeldinger:

+47 926 97 091

Oslofjord Varme sin hjemmeside