Oslofjord Varme leverer termisk energi til våre kunder. I vår produksjon benytter vi blant annet varmepumper, som gjør at vi kan levere både fjernvarme og fjernkjøling. Vi leverer også andre tjenester, blant annet snøsmelting og varme til byggeprosesser. Vi kan også bygge og drifte mindre lokale anlegg for kunder om dette er ønskelig.

Våre ulike produkter er:

  • Fjernvarme
  • Fjernkjøling
  • Ferdig varme – lokal energisentral
  • Byggvarme og byggtørk
  • Snøsmelting