All grunnlast levert av Oslofjord Varme er produsert av fornybare energikilder.

De fornybare energikildene vi benytter oss av i våre energisentraler er:

  • Sjøvann (varmepumpe)
  • Kloakk (varmepumpe)
  • Grunnvann (varmepumpe)
  • Energibrønner (varmepumpe)
  • Spillvarme fra industri
  • Elektrisitet
  • Pellets
  • Bioolje
  • Fossil fyringsolje (Spiss-og reservelast)
  • Naturgass (Spiss-og reservelast)

Figuren under viser fordelingen for våre anlegg i Oslo-området:

Utslipsfaktorer for termisk energi levert av Oslofjord Varme som benyttes til miljøregnskap og BREEAM-sertifisering kan finnes i vårt Miljøregnskap 2023

Miljødeklarasjon (EPD) for konsesjonsområdet Fornebu, Lysaker og Lilleaker kan leses eller lastes ned her EPD Fornebu-Lilleaker-Lysaker

Oslofjord Varme er sertifisert i miljøledelse i henhold til ISO 14001 for sine anlegg i Oslo og Viken.