Oslofjord Varme AS er et selskap som bygger ut, eier og driver fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua-området.

Dersom du er tilknyttet et av våre anlegg skal du vite at omlag 95% av varmen er produsert med varmepumper. I Sandvika er det avløpsvann som er varmekilden, og på Fornebu/Lysaker er det sjøvann.

Fjernvarme brukes til oppvarming i radiator-, gulvvarme- og ventilasjonsanlegg og til produksjon av varmt tappevann. Fjernvarme er for brukerne det enkleste systemet som gir tilgang til ny fornybar energi til disse formålene. For brukerne er det ikke noe vedlikehold eller ettersyn av egen varmepumpe, ingen bestilling når det er tomt for pellets, ingen feiing av pipe eller lokal forurensing fra egen bygning – bare to nedgravde rør som sirkulerer fjernvarmevann til en vedlikeholdsfri varmeveksler mot byggets varmeanlegg.

Siden varmepumper også har en kald side tilbyr vi kjøling i store deler av områdene. Våre kunder i fjernkjølenettet slipper å tenke på drift og vedlikehold av egne kjølemaskiner eller hvordan de skal bli kvitt varmen. Når kjøleleveransen blir større enn varmeleveransen bruker vi avløpsvannet og sjøvannet som varmesluk.

På «Min side» kan du se ditt forbruk, gjøre måleravlesning og endre dine opplysninger.

MIN SIDE


Les HER om hvordan du registrerer deg