Fjernkjøling leveres som kaldt vann via rør som normalt ligger nedgravd ved siden av fjernvarmerørene.  Hos kundene går dette vannet gjennom varmevekslere, hvor varme fra kunden overføres til vårt anlegg.

Fjernkjøling benyttes normalt til komfortkjøling og dataromskjøling. Komfortkjøling eller kjøling av ventilasjonsluft benyttes på varme dager slik at man får et godt inneklima for sine ansatte. Dataromskjøling benyttes hele året for å holde serverparkene kalde.

Fjernkjøling er et konkurransedyktig, arealeffektivt og driftssikkert alternativ til lokale kjølemaskiner. Man slipper også utvendige installasjoner og frigjør takarealer til annet bruk.

Levert kjøling måles ved at vi registrerer temperatur på vannet inn og ut av veksleren og vannmengden som strømmer gjennom røret i en gitt tidsperiode, forbruket vises i kWh.