Fjernvarme leveres som varmt vann via nedgravde rør fra våre varmepumpesentraler i Sandvika eller Fornebu/Lysaker. Hos våre kunder går dette vannet gjennom varmevekslere, der varmen overføres fra fjernvarmeanlegget til kundens egne oppvarmingssystemer.  Det er normalt to slike varmevekslere; èn for oppvarming av vann til radiatorer, gulvvarme og ventilasjon, og èn for oppvarming av varmt forbruksvann (tappevann).  Etter varmevekslerene går det nedkjølte vannet tilbake til varmepumpesentralene for ny oppvarming.

Energien som leveres måles rett før varmevekslerne. Måleren registrerer vannmengder og temperaturer, som den benytter til å beregne forbruket i kWh (kilowattimer), tilsvarende som en måler for elektrisitet.