Vi søker en drift og vedlikeholdssjef

Drift og Vedlikeholdssjef Vi ser etter en nytenkende Drift og Vedlikeholdssjef for operasjon av våre anlegg i Oslo og Bærum. Du vil rapportere til daglig leder og inngå i ledergruppen hos Oslofjord Varme as. Arbeidsted er Sandvika. Dine arbeidsoppgaver vil være: Ansvar for daglig drift og vedlikehold av våre industrielle varmepumper og kjølemaskiner Sikre høy…

Vi søker en engasjert leder for forretningsutvikling

Fornybar fjernvarme og -kjøling for en bærekraftig fremtid   Oslofjord Varme har sin virksomhet på flere steder i Norge, men med et klart fokus på området Oslo og Østlandet. Vi søker en engasjert leder for forretningsutvikling som kan bidra til utviklingen og gjennomføringen av en ekspansiv strategi basert på gode kost-nytte- og markedsanalyser. Dette er…

Ny CEO for Oslofjord Varme AS

Yngve Solvang overtok som ny CEO i Oslofjord Varme AS fra 1.april 2024. Yngve er utdannet MSc innen marin teknologi ved NTNU i 1994. Han har lang erfaring innen teknologi og ledelse fra flere ulike selskaper. Fra samme dato gikk Atle Nørstebø over i en ny rolle i selskapet som leder for forretningsutvikling. «Vi er…

Oslofjord Varme overtar Søndre Jong Varme AS

Oslofjord Varme har overtatt Søndre Jong Varme AS fra Fram eiendom og Hæhre med virkning fra 1 juli. Oslofjord Varme ønsker nye kunder velkommen til selskapet!   Oslofjord Varme arbeider kontinuerlig med å utvide og forbedre virksomheten i og rundt våre konsesjonsområder, samt med å gjennomføre interessante oppkjøp både på østlandsområdet og i resten av Norge,…

Oslofjord Varme donere premiepenger til Ukraina!

Oslofjord Varme har blitt kåret til den beste eiendelen til Infranode i 2021. Infranode er en av hovedeierne i selskapet. Oslofjord Varme donerer pengene til den humanitær organisasjon Slava Ukraini (Glory to Ukraine), de levere mat til eldre og mennesker med funksjonshemninger i Kiev. I 2018 ble Oslofjord Varme kjøpt opp av en eierkonsultasjon bestående…

God energimiks fra Oslofjord Varme bidrar til å redusere klimagassutslippet med 35 prosent!

Oslofjord Varme leverer i dag fjernvarme og -kjøling på Fornebu basert på varmepumper med sjøvann fra Oslofjorden som energikilde. Dette var en viktig bidragsyter for at Norwegian Property har redusert klimagassutslipp per kvadratmeter fra 2020 til 2021. Oslofjord Varme leverer varme og kjøling fra varmepumper som baserer seg på energi fra sjøvann til sitt konsesjonsområde…

Utslippsfri byggvarme bidrar til å nå ambisiøse klimamål!

Oslofjord Varme levere i dag utslippsfri byggevarme til Bærum kommune sine miljøprosjekter Oksenøya senter (Futurebuilt) og totalrenoveringen av kommunegården (BREEAM). Byggvarmeleveransen fra Oslofjord Varme er et viktig verktøy for at Bærum kommune skal nå sine miljøambisjoner. Oslofjord Varme leverer i dag miljøvennlig varme og kjøling til sine kunder i Sandvika, Fornebu, Lysaker og Lilleaker, ved…

Billigere med fjernvarme enn strøm!

Oslofjord Varme kutter fjernvarmeprisene.   Oslofjord Varme som leverer fjernvarme til boligsameier og næringsliv i Sandvika, Fornebu og Bekkestua kutter prisen slik at fjernvarme blir billigere enn pristaket som er oppvarming med strøm.   Oslofjord Varme ønsker å redusere sine priser ovenfor sine kunder i en periode med historisk høye strømpriser. Vi ønsker å vise…

Villa P på Bekkestua

Bekkestua får miljøvennlig fjernvarme til vinteren!

Nå har vi signert avtale om varmeleveranse med Bærum kommune, Meglergården og leilighetsbygget Villa P på Bekkestua – og flere skal det bli!   Bekkestua har lenge vært et attraktivt område, og det ligger et langsiktig, strategisk arbeid bak satsningen og resultatene sier Ove Munthe-Kaas som er Oslofjord Varme sin forretningsutvikler. – Det er utrolig…

Byggvarme fra Oslofjord Varme

Oslofjord Varme leverer utslippsfri byggvarme og byggtørk!

Fra 01.01.2022 blir det forbudt med fossil oljefyring til byggvarme på byggeplasser i Norge. Oslofjord Varme kan levere utslippsfri og miljøvennlig byggvarme og byggtørk til byggeplasser i våre konsesjonsområder i Sandvika, Fornebu, Lysaker, Lilleaker og Gardermoen.   Fossilfrie byggeplasser er for mange utbyggere blitt den «nye normen», og de fleste av de største utbyggerne har…

En voksen og et barn som holder en plante sammen

Når bare 100% er godt nok!  

Oslofjord Varme økte andelen fornybar energi i Sandvika, Fornebu, Lysaker og Lilleaker til 100 % i 2020.   I 2020 leverte Oslofjord Varme for første gang siden oppstarten i 1988 en 100 % fornybar energiproduksjon i Bærum, etter å ha faset ut all gjenværende fyringsolje til fordel for bioolje. I Sandvika ble til sammen 94…

Oppkjøp i Fredrikstad Fjernvarme sluttført

Oslofjord Varmes morselskap Varme Acquisitions har sluttført sitt oppkjøp i Fredrikstad Fjernvarme og økt sin eierandel med 22%. Fredrikstad Energi AS har solgt seg ut av selskapet og deres tidligere andel på 32,5 % er fordelt mellom de to andre eierne, Varme Acquisitions AS og FREVAR KF. Varme Acquisitions eierandel etter oppkjøpet vil være 57…

Oslofjord Varme får nye eiere!

             Icon Infrastructure selger Oslofjord Varme til et konsortium dannet av tre investeringsselskaper. Selskapene er: Infranode (42,5 %) Mirova (42,5 %) KLP (15 %) Vi ser frem til et godt samarbeid med våre nye eiere! Pressemeldinger fra selskapene finnes her: KLP går inn i Oslofjord Varme Infranode, KLP and Mirova acquire…

Verdens miljødag 2015

Verdens miljødag, som ble innstiftet av FN i 1972,  er i år fredag 5. juni. Oslofjord Varme AS vil delta i Telenors eget miljødag-arrangement for egne ansatte på deres hovedkontor på Fornebu. En av våre energisentraler som produserer sjøvannsbasert fjernvarme og fjernkjøling er lokalisert i Telenors lokaler.

Fjernvarme- og fjernkjøledninger under montasje på Fornebu. Scandic-hotellet under oppføring i bakgrunnen.

Fornebu

På Fornebu er alle hovedgrepene for utbygging av fjernvarme og fjernkjøling gjennomført. Det vil si at alle større ledningsanlegg er bygget, og at produksjonsanleggene er utstyrt med de installasjonene de skal ha. Til sammen 6 store varmepumper med en samlet kapasitet på 39.000 kW sørger for miljøvennlig oppvarming og avkjøling av bygningsmassen. Videre aktivitet på…

Fjernvarmeledninger under montering i Olav Ingstads vei.

Aktivitet på Rud

I 2011 bygget vi fjernvarmeledninger over Dønski frem til blant annet Rud videregående skole og den nye Bærum idrettspark som begge ble knyttet til. Så ble det bygget opp til Rudssletta, og i høst har vi bygget nedover langs Olav Ingstads vei med Bærum kommunes verksted som foreløpig siste tilknytning. Hele området «bilbyen» har dermed…